Välkommen till Västerbottens Lappmarks hemsida.

Välkomna till SSF Västerbottens Lappmarks hemsida. Vi är en klubb som arrangerar utställningar och jaktprov för finskspets och norrbottenspets.

 

Påminner de som ska gå jaktprov och utställning i höst att betala in medlemsavg. Även tidigare medlemmar som kanske glömt bort det betala gärna in familjemedlem. För hela summan (50kr) går till lokalklubben

 

OBS! ÄNDRAT DATUM FÖR ÅRSMÖTE OBS!

SSF Västerbottens Lappmarks årsmöte flyttas till 2. April 2022.

Barsele byagård kl. 13:00 är oförändrat.

Skälet till att flytta årsmötet är att Folkhälsomyndigheten nu bedömer att
spridningen av Coronasmitta kommer att kulminera strax innan årsmötet var tänkt att
genomföras. Styrelsen för SSF AC Lappmark vill genom beslutet minska risken för
smittspridning. Beslutet sker omgående för att i god tid hinna informera medlemmar
om ändringen och med fördelen att information som underlättar ett klokt genomförande
av årsmötet kan tillföras.

Vi har sett hur förutsättningarna för möten kan ändras. Besök gärna denna plats emellanåt och
se våra klubbsidor i kommande nummer av Ståndskall.

Styrelsen för SSF Västerbottens Lappmark.