Välkommen till Västerbottens Lappmarks hemsida.

Välkomna till SSF Västerbottens Lappmarks hemsida. Vi är en klubb som arrangerar utställningar och jaktprov för finskspets och norrbottenspets.

 

 P.g.a Covid-19 beslutar styrelsen i SSF Västerbottens Lappmark att skjuta på årsmötet 2021 till 2022

 

 

 

 

OBS!

P.g.a Covid-19 beslutar styrelsen i SSF Västerbottens Lappmark att skjuta på årsmötet 2021 till 2022 med årsvis verksamhetsberättelse för år 2020 samt 2021, detta förutsatt att revisorerna finner styrelsens förvaltning av året 2020 som ett arbete utan anmärkningar.

Definitivt besked kommer därför efter revisorernas utlåtande.

God Jul & Gott Nytt År