Välkommen till Västerbottens Lappmarks hemsida.

Välkomna till SSF Västerbottens Lappmarks hemsida. Vi är en klubb som arrangerar utställningar och jaktprov för finskspets och norrbottenspets.

 

Det är nu dags att anmäla sig till jaktprov inom lappmarken.

Gå gärna in på www.ssf-riks.se och anmäl din hund där.

Betala kan du göra när bekräftelsen på start ca 7-14 dagar innan start kommer.

Skjuter du fågel för din hund kan du starta på jaktprov. Det finns även möjlighet att starta sin hund på rörligt jaktprov på sina egna jaktmarker eller andra marker där man har möjlighet att gå.

Kontakta provledaren för rörligt prov för att få domare, men man kan gärna prata själv med någon domare som man sedan föreslår till provledaren, som förstås beslutar om det är ok.

Lycka till!