Rörliga prov 16 augusti – 31 mars

Anmälan           A-K Persson, Stornäs 35, 912 99 Vilhelmina tel. 073-0358823

                      akpersson@live.se. De som ska gå prov inom Lycksele, Åsele, Dorotea

                     Roger Eriksson, Löparstigen 18, 912 33 Vilhelmina tel.  070-2663068

roger.eriksson@vilhelmina.se De som ska gå prov inom Vilhelmina,Storuman,  Sorsele och Malå.

Anmälan senast 3 dagar före provet. Använd blanketten på SSF,s hemsida,

www.ssf-riks.se, som kan skickas direkt. Anmälan är giltig när man fått svar från A-K eller Roger genom e-posten. Vid uteblivet svar, ring till den ni skickade anmälan.

Rörliga prov medl. i lappmarken 150 kr inbetalas på klubbens BG 164-0739  före start, 200 kr betalas direkt till domaren, Övriga betalar 300 kr till klubben före start och 200 kr till domaren.

Eventuell reseersättning till domare gäller samtliga 18,50 kr/mil.

Vid rörliga prov har klubbens egna hundar företräde. Andra klubbars hundar får starta i mån av plats.

Observera att behörig provledare utser domare vid rörliga prov. Hundägaren måste själv kontakta

Provledaren för att fastställa provdag och domare. Anmälan till provledaren skall sedan göras per telefon

senast dagen före avsedd provdag.  Blir provet ej genomfört ska anmälan om ny provdag göras omgående per telefon. Domarlista finns på klubbens hemsida på www.ssflappmarken.se

Dela den här sidan