Vilhelmina 3-4 okt 2020

Anmälan: Ann-Kristin Persson, Stornäs 35, 91299 Vilhelmina tel. 073-0358823 akpersson@live.se

 Anmälan ska vara hos anmälnings mottagare senast 14 dagar före start. Gärna genom mail.

Använd blanketten på SSF,s hemsida, www.ssf-riks.se  Bekräftelse från anmälningsmottagare kommer att ske vid anmälan genom mail. Får man inget svar så RING

Vid händelse av överanmälan ges klubbens egna hundar förtur.

Anmälan är bindande, och startavgiften erläggs vid utebliven deltagare, om inte

giltigt skäl föreligger.

-        Att hunden har insjuknat, styrks med veterinärintyg.

-        Att tik börjat löpa.

Observera att bristfälligt ifyllda anmälningsblanketter ej godtas som anmälan.

Skriv gärna i e-post adress på anmälningsblankett för bekräftelse av start och info.

Startavgift: medl. i lappmarken 400 kr övriga 500 kr. inbetalas på klubbens BG 164-0739  före start.

Vi har även swish nr. 123 269 438 8, uppge då hundens namn (stamtavla) och provplats.