Välkommen till Västerbottens Lappmark

Vi är en klubb med ca 260 medlemmar. Vi annordnar två st utställningar Riksutställning i och vid utemässan i Lycksele. Vi har flera  utlysta prov (även rörliga) där du kan meritera din hund och träffa likasinnade med samma intresse, och man kan lära sig mycket när man träffas och pratar om jakten och hundar.

Man kan alltid kontakta någon  i styrelsen för att få råd eller information.

För att bli medlem, så kontakta sekreterare eller kassör så får du information om hur du ska göra. Du kan betala in 400 kr på bg 5685-2544. skriv nanm adress och Västerbottens lappmark.

 

Hälsningar

Thomas Jonsson sek.